Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Jarní výšlap kolem řeky - již 3. května!!

Ahoj, zveme na jarní výšlap tuto sobotu.

 

Jarní výšlap 2014

Pro podrobnosti klinkni zde - odkaz na FB

 28.04.2014, 10:04


Úklid Třebůvky 5. dubna 2014

Jarní úklid Třebůvky

 

Odkaz na FB

 

Sběr odpadků na březích Třebůvky se koná v sobotu 5. dubna 2014. Sraz 8:30 v Lošticích u lékárny, pak společně od čističky proti proudu.

Pytle a rukavice dodá a odvoz odpadků zajistí Povodí Moravy.

Info o účasti a dotazy posílejte na jan.simek@grnm.cz03.04.2014, 18:04


Spojme síly v boji proti spalovně v Mohelnici

Ahoj, mrkněte na odkaz a zapojte se do boje proti spalovně v Mohelnici!

 

https://www.facebook.com/spalovnaMohelnice

 

h.05.03.2014, 20:35


Co se chystá?

Zdravím všechny a přípomínám, že ač to tak podle četnostni aktualizací stránek nevypadá, Údolí Třebůvky žije. Jaké milé překvapení :) Vnejbližší době chystáme dvě akce:

 

  • Úklid kolem řeky podporovaný Povodím Moravy (datum bude upřesněno, ale zřejmě to proběhne 30.března)

  • Jarní výšlap kolem Třebůvky, již tradiční to akce, příležitost k rozhovorům a objevování krásy, na kterou někdy v každodennosti trošku zapomínáme. Vyšlápneme si 3.5.2014
Pozvánky budou :)
Zdraví a těší se Honza Šimek - jan.simek@grnm.cz04.03.2014, 07:32


Jarní výšlap údolím Třebůvky 27.4.2013

 

Aktuální informace

 

V Moravičanech u vlaku budeme od 8 hodin,

o půl vyrazíme proti proudu Třebůvky do Loštic a následně do Jeřmaně.

Vezměte si s sebou svačinu a něco na opečení, na Markrabce bude přestávka  u ohně :)

 

V Jeřmani zakončíme výšlap posezením v místní nekuřácké hospůdce.

Odtud jede autobus v 17:04 hodin do Loštic (a eventuelně dál do Moravičan).

 

Kdo bude potřebovat nechat auto ráno v Lošticích, můžeme se domluvit na  odvozu do Moravičan, eventuelně hodit auto ráno z Moravičan do Loštic.

Kdyžtak volejte 608564419 (Honza)

 20.04.2013, 10:31


Úklid odpadku kolem ramen Třebůvky

sraz 15.4. 2012 v 9:00 v Lošticích na náměstí

 

 

klikni na pozvánku pro plnou velikost

 

Ahoj všichni milí členové a příznivci Údolí Třebůvky,

než nám to všechno zaroste, rozhodly jsme se s Hančou vzít situaci do vých rukou a uspořádat tentokrát nikoliv výšlap,. ale úklid odpadků kolem původního koryta Třebůvky (říkáme tomu ramena). Bude potřeba zajistit svoz lidí z loštickéhpo náměstí do Kozova, zřejmě pomůže jeden skautský tatínek, taky Šimkovic Jetík, no a Mumu Aleš rovněž slíbil pomoc. Oslovila jsem i Martina Plška, uvidí podle okolností. Povoďáci slíbili odvoz bince náklaďákem na skládku. Takže - těšíme se na Vás a Vaše kamarády :-) Svaťka06.04.2012, 10:47


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky 25. 11. 2011

 

 

V pátek 25. 11. 2011 se v salónku u Coufalů uskuteční schůze O.S. Údolí Třebůvky.

Začátek v 19 hodin.

Všechny členy a příznivce zveme a těšíme se.

 

Na čepu Pilsner (Urquell)20.11.2011, 17:05


                    Sázení lípy 5. 11. 2011

 

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Šíp Loštice ve spolupráci s Občanským sdružením úUdolí Třebůvky a městem Loštice budou v sobotu 5. 11. 2011 ve 14 hodin sázet za Lošticemi lípu z projektu

Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České!

 

 

Anežka Přemyslovna


Proběhne to za městem u polní cesty směrem na Palonín. Zároveň má proběhnout umístění a vysvěcení zrestaurované sošky panenky Marie.

Všechny srdečně zveme k příjemnému setkání u dobré věci :)02.11.2011, 07:53


Jarní výšlap údolím Třebůvky

 

Zveme vás na jarní výšlap údolím Třebůvky.

Odchod 16.4.2011 v 8:30 od loštické lékárny (na náměstí)

 

pozor změna: sraz platí, mění se směr pochodu. Účastníky odvezeme do výchozího bodu u Balatkova mlýna a odtud se vydáme po proudu řeky do Loštic. Kde nás čeká salónek u Coufalů.

 

 

Kolem řeky doputujeme do Kozova odkud jede v 16:57 autobus zpět do Loštic a Mohelnice.

 

Pozvánka na jarní výšlap údolím Třebůvky

 

 
11.03.2011, 08:36


Skončili jsme, jasná zpráva

 

 

Nebojte se ani se netěšte, nepůjdeme na koncert Olympiku. Na rozdíl od Petra Jandy vám také přinášíme zprávu dobrou. Občanské sdružení Údolí Třebůvky dokončilo svůj druhý projekt nazvaný  Niva Třebůvky. Finančně jej podpořila Nadace OKD a kromě našeho občanského sdružení se na realizaci podílelo několik renomovaných přírodovědců.

Ale popořádku: První projekt Třebůvka pro život měl občany informovat o tom, která vodní díla naše krásné údolí ohrožují. Díky odborné studii Mgr. Lukáše Krejčího Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně jsme si potvrdili, že přírodě blízký úsek řeky od Vranové Lhoty po Loštice je tím nejlepším protipovodňovým opatřením.

Zásluhou druhého projektu se členům občanského sdružení a veřejnosti vůbec dostává poprvé do rukou řada dalších argumentů, proč je třeba údolí zachovat, neničit je, ale naopak usilovat o zlepšování stavu nivy Třebůvky.

Dvě práce, Mapování bobřího osídlení v údolí Třebůvky a Biologické posouzení hodnoty území údolí Třebůvky, které jsou výstupem druhého projektu, upozorňují na to, co je v lokalitě mezi Vranovou Lhotou a Lošticemi obzvlášť cenné.

Mgr. Jaroslav Maloň z Univerzity Palackého je autorem výzkumu mapujícího oblast, o které dosud nebyly známy žádné informace z hlediska bobřího osídlení. Je třeba říci, že ač nás bobr někdy může rozčilovat tím, že „ničí“ stromy a staví hráze, patří mezi naše silně ohrožené druhy a je zákonem přísně chráněn on i biotopy, kde žije. Z omylu je nutné vyvést mnohé „znalce“ přírody, kteří jsou dodnes přesvědčeni, že bobr loví ryby a tím škodí našim rybářům. Takže si budeme všichni pamatovat, že bobr je býložravec, nejvíce mu chutnají mladé větve stromků a rád si pochutná třeba na kukuřici. Teď ale zpátky k našemu bobřímu výzkumu. Jak vlastně probíhal? Na začátku jara za poměrně nepříznivého počasí se uskutečnilo za pomoci GPS zimní mapování veškeré aktivity bobrů ve sledované oblasti. Do připravených archů byla zanesena všechna zjištěná data o poloze a charakteristice pobytových známek. Tato data byla posléze převedena do GIS prostředí a zpracována statistickými a pravděpodobnostními metodami. Mezi pobytové značky patří například okusy, chodníky a skluzy, stopy, obydlí, projevy stavební aktivity či bobří jídelny. Ke zjišťování pachových stop a aktivních nor byl využit speciálně vycvičený pes Ben.

A jak „bobří“ výzkum u Třebůvky dopadl? Celkem bylo vyhodnoceno 78 lokací pobytových známek. Byla nalezena dvě bobří teritoria. První je dlouhé 2559 m a je obýváno úplnou rodinou. Druhé je podstatně kratší (564 m) a je pravděpodobné, že se zde nachází pouze jeden až dva jedinci. Může zde dožívat starý, již se nerozmnožující pár či pouze jeden z páru, kde již druhý uhynul. V obou teritoriích slouží za obydlí bobrů nory. Z mapování vyplynulo, že složení porostů nenahrává přílišnému rozšíření bobří populace, ale typ břehů, rychlost proudu či typ okolní krajiny jsou pro bobry velmi vhodné. Údolí Třebůvky bude mít pro bobry vždy význam jako místo bez rušivých vlivů. V poslední době se objevuje stále více případů pytláctví (např. i v CHKO Litovelské Pomoraví), takže místo, jako je údolí Třebůvky, se v budoucnu možná stane základem udržitelné populace bobra u nás, vzhledem k minimu střetů s lidmi. A dodejme, že výskyt bobra je indikátorem klidu a zdravého životního prostředí také pro nás, lidi.

Pojďme nyní k druhému výzkumu, jehož výsledkem je biologické hodnocení lokality. Garantem výzkumu se stal Mgr. Radim Kočvara, znalec akreditovaný ministerstvem životního prostředí. Průzkum probíhal v květnu až září roku 2010 a jeho cílem bylo kromě zjištění biologického významu upozornit také na dopad případných záměrů realizace vodních staveb na toku Třebůvky, a to zejména na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Kromě výskytu chráněných rostlin lilie zlatohlavé či sněženky podsněžníku byl zjištěn výskyt některých vzácných živočichů, z nichž mnozí jsou uvedeni v aktuální Červené knize ČR. Jsou to například motýli modrásek bahenní a ohniváček černočerný, batolec červený, otakárek fenyklový, otakárek ovocný či bělopásek topolový. Z dalších příslušníků hmyzí říše jsou to pačmelák skalní, majka fialová, střevlík Scheidlerův, zlatohlávek tmavý, svižník polní a další a další. Z ochranářsky významných druhů jsou to pak ryby (mník jednovousý, vranka, střevle potoční, ouklejka pruhovaná), mloci (mlok skvrnitý, čolek obecný), žáby (ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan štíhlý), šupinatí (ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná). Z obyvatel ptačí říše stojí za zmínku čáp bílý a čáp černý, z dravců pak ostříž lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a včelojed lesní. Cenným je pozorování vodouše kropenatého a výskyt výra velkého. Údolí Třebůvky je poměrně významným hnízdištěm dnes již vzácného ledňáčka říčního. Z pěvců je třeba uvést skorce vodního, ťuhýka šedého, krkavce velkého, bramborníčky a lejsky. V údolí Třebůvky a blízkém okolí bylo zaznamenáno třináct druhů netopýrů – vrápenec malý, a netopýři vousatý, brvitý, velkoduchý, velký, vodní, večerní, rezavý, hvízdavý, nejmenší, černý a ušatý. Kromě bobra uváděného výše je třeba zmínit dalšího vzácného obyvatele, vydru říční.

Projekt neměl jen čistě odborný charakter, ale jeho součástí byla i propagační a osvětová část. S krásami údolí se mohli občané Loštic seznámit alespoň na fotografiích, a to na výstavě, kterou díky laskavosti vedení MěKS uspořádalo v září v přísálí kulturního domu Občanské sdružení Údolí Třebůvky a pořadatelské služby se ochotně a skvěle ujali skauti z oddílu Lesní rytíři. Výstava byla zahájena vernisáží s promítáním dokumentu o protipovodňové úloze přírodě blízkých vodních toků a o nebezpečí jejich regulace v krajině. Fotografie, jejich autory jsou členové a přátelé občanského sdružení, zhlédlo téměř 300 návštěvníků.

A jaký je závěr? Realizace vodních děl v údolí Třebůvky by významným způsobem negativně pozměnila charakter lokality. Zmírnění povodňových vln lze řešit biologicky a krajinářsky vhodnějšími opatřeními. Je to hlavně umožnění rozlivu vody a převod polních kultur na trvalé travní porosty (to se týká zejména území od soutoku Jevíčky a Třebůvky po Vranovou Lhotu). Tak by došlo ke zvýšení schopnosti krajiny pojímat a zadržovat vodu a ke zmírnění povodňových vln. Takové úpravy by měly příznivý vliv na všechny živočišné a rostlinné druhy. Je tedy dobře, že se objevují první zprávy o tom, že Třebůvka by se mohla stát příkladem revitalizovaného a renaturalizovaného vodního toku. Nejvíce však stále hrozí kanál D-O-L, jehož realizace by byla pro naši vlast nesmírnou ekologickou katastrofou.

Nakonec si ještě neodpustím jednu poznámku. Každou povodňovou vlnu přicházející z horního toku Třebůvky může značně ovlivnit plánovaná stavba rybníka nad Lošticemi. V této lokalitě je již z jedné strany niva zastavěna hřištěm a koupalištěm. Nyní má na protější straně údajně vzniknout chovný rybník. Pokud rybáři nechtějí při velké vodě lovit kapry po celých Lošticích, bude zřejmě nutné vybudovat hráze. Tím se zde ovšem zabrání rozlivu části povodňových vod a o to rychleji voda „vlítne“ do města. Přitom to, že se povodňová vlna v těchto místech nad Lošticemi může skutečně spolehlivě rozlévat, jsme viděli naposledy letos na jaře. Kde potom zůstal selský rozum?

 

Mgr. Svatava Šimková

Občanské sdružení Údolí Třebůvky

 12.12.2010, 17:52


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
Ďđčâĺň âńĺě ó÷ŕńňíčęŕě!
Íŕřĺë číňĺđĺńíűĺ íîâîńňč íŕ ýňîě ńŕéňĺ: http://himaan.ru :
ńěîňđĺňü ęđŕńčâűĺ äĺâóřęč http://himaan.ru/krasivye_devushki/
číňĺđĺńíűĺ číňĺđíĺň ńňŕňüč http://himaan.ru/interesnoe/
http://himaan.ru/2461-peyzazhi-julian-calverley.html [b] Ďĺéçŕćč Julian Calverley [/b]
[url=http://himaan.ru/7565-znamenitosti-spravivshiesya-s-alkogolnoy-zavisimostyu-v-molodye-gody.html] Çíŕěĺíčňîńňč, ńďđŕâčâřčĺń˙ ń ŕëęîăîëüíîé çŕâčńčěîńňüţ â ěîëîäűĺ ăîäű [/url] [b] Çíŕěĺíčňîńňč, ńďđŕâčâřčĺń˙ ń ŕëęîăîëüíîé çŕâčńčěîńňüţ â ěîëîäűĺ ăîäű [/b]

15.1.19, 19:35

buying viagra in uk online
[url=http://camadian-pharmacya.com]order viagra 50mg[/url]

13.1.19, 04:39

watch casino online
[url=http://gamecasinosonline.com/]casino movie online[/url]
online casino reviews
casino games online
online casino

12.1.19, 06:01

Ďđčâĺňńňâóţ âńĺő! Ęëŕńíűé ó âŕń ńŕéň!
×ňî äóěŕĺňĺ ďî ýňčě íîâîńň˙ě?:
http://enewz.ru/9354-amerika-mozhet-ostatsya-bez-burbona.html [b] ?Ŕěĺđčęŕ ěîćĺň îńňŕňüń˙ áĺç áóđáîíŕ [/b]
[url=http://enewz.ru/8111-kobzon-podal-isk-v-evropeyskiy-sud-protiv-latvii.html] Ęîáçîí ďîäŕë čńę â Ĺâđîďĺéńęčé ńóä ďđîňčâ Ëŕňâčč [/url][b] Ęîáçîí ďîäŕë čńę â Ĺâđîďĺéńęčé ńóä ďđîňčâ Ëŕňâčč [/b]
[url=http://enewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/]íîâîńňč íîâîđîńńčč[/url] ńâîäęč íîâîđîńńčč â ęîíňŕęňĺ
íîâîńňč ěčđŕ ńĺăîäí˙ âčäĺî http://enewz.ru/video/
Ĺů¸ ěíîăî číňĺđĺńíîăî íŕřĺë ňóň: [b] íîâîńňč ýęîíîěčęč ěčđŕ ńĺăîäí˙ [/b] [url=http://enewz.ru/]http://enewz.ru/[/url]

10.1.19, 06:43

Ďđčâĺň!
Íŕřĺë óäčâčňĺëüíóţ ôîňîďîäáîđęó íŕ ýňîě ńŕéňĺ: http://limonos.ru :
ďđčęëŕäíîĺ čńęóńńňâî http://limonos.ru/art_iskusstvo/
[url=http://limonos.ru/interesnoe-video/]ďîçíŕâŕňĺëüíîĺ âčäĺî ďňčöű[/url] ďđčđîäŕ ńŕěîĺ číňĺđĺńíîĺ âčäĺî
http://limonos.ru/994-unikalnyy-monorels-v-vupertale.html [b] Óíčęŕëüíűé ěîíîđĺëüń â Âóďĺđňŕëĺ [/b]
[url=http://limonos.ru/9442-doch-razreshila-pape-stat-mamoy.html] Äî÷ü đŕçđĺřčëŕ ďŕďĺ ńňŕňü ěŕěîé [/url] [b] Äî÷ü đŕçđĺřčëŕ ďŕďĺ ńňŕňü ěŕěîé [/b]
http://limonos.ru/2098-bitva-krokodila-i-lvov-za-tushu-slona.html

8.1.19, 19:41

cialis online sicuro europa http://canadian-pharmacyca.com
[url=http://canadian-pharmacyca.com]buy cialis 40 mg online[/url]

7.1.19, 02:59

Âńĺě ďđčâĺň! ďđčęîëüíűé ó âŕń ńŕéň!
Íŕřĺë ńĺđčŕëüíóţ áŕçó ęčíî: [url=http://kinokub.net/]ëó÷řĺĺ ęčíî ěĺëîäđŕěű îíëŕéí[/url]
Çäĺńü: Ëó÷řčĺ îňĺ÷ĺńňâĺííűĺ ôčëüěű áĺńďëŕňíî http://kinokub.net/otechestvennyy/ ńďčńîę 2018
Ňóň: ëó÷řčĺ íîâčíęč đîńńčéńęčő ôčëüěîâ ńěîňđĺňü îíëŕéí http://kinokub.net/novinki/ ńďčńîę 2019
Ňóň: ďđčęëţ÷ĺíč˙ ýëĺęňđîíčęŕ ńěîňđĺňü îíëŕéí â őîđîřĺě http://kinokub.net/priklyucheniya/ ńďčńîę 2019
Ňóň: http://kinokub.net/13139-v-astane-proydet-xiii-mezhdunarodnyy-kinofestival-evraziya.html [b] Â Ŕńňŕíĺ ďđîéäĺň XIII Ěĺćäóíŕđîäíűé ęčíîôĺńňčâŕëü "Ĺâđŕçč˙" [/b]
Ňóň: http://kinokub.net/10098-kassovye-sbory-v-severnoy-amerike-prevysili-11-milliardov.html

3.1.19, 14:12

[url=https://autoloanrates2019.com/]auto loans rates[/url]

2.1.19, 11:07

Ďđčâĺň!
Íŕřĺë číňĺđĺńíűĺ ôîňîďîäáîđęč íŕ ýňîě ńŕéňĺ: http://okaybro.ru :
[url=http://okaybro.ru/interesnoe/]íîâîńňč ńëóőč ďëţń číňĺđĺńíűĺ öčňŕňű číňĺđíĺňŕ[/url] číňĺđĺńíűĺ âîďđîńű â číňĺđíĺňĺ
[url=http://okaybro.ru/gifki-gif-animacii/]÷ëĺí gif[/url] gif äĺâóřęč
http://okaybro.ru/8422-gornye-gorilly-bolshie-i-vymirayuschie.html [b] Ăîđíűĺ ăîđčëëű: áîëüřčĺ č âűěčđŕţůčĺ [/b]
[url=http://okaybro.ru/3311-20-gifok-kotorye-obyasnyayut-mir-luchshe-uchebnikov.html] 20 ăčôîę, ęîňîđűĺ îáú˙ńí˙ţň ěčđ ëó÷řĺ ó÷ĺáíčęîâ [/url] [b] 20 ăčôîę, ęîňîđűĺ îáú˙ńí˙ţň ěčđ ëó÷řĺ ó÷ĺáíčęîâ [/b]
http://okaybro.ru/2066-poymay-esli-smozhesh.html

1.1.19, 04:01

Ńňđîčňĺëüíűé ńĺçîí ĺůĺ â đŕçăŕđĺ, íî îáúĺęňű óćĺ ďîíĺěíîăó ăîňîâ˙ň ę çčěĺ. Ěíîăčĺ íŕ÷ŕňűĺ ýňčě ëĺňîě ńňđîéęč ÷ŕńňíűő äîěîâ âîçîáíîâ˙ňń˙ ńëĺäóţůĺé âĺńíîé. ×čňŕéňĺ îá ýňîě ďîäđîáíĺĺ íŕ ńŕéňĺ [url=http://omontazhe.ru]omontazhe.ru[/url]

31.12.18, 13:16

Excellent channel You have a good taste http://spiele.fasthookupme.info/king-spiele-65.html site jeux http://mi-shopping.com/museum-lichtspiele-715.html http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/1210.html winterspiele 2018 spiele kostenlos mahjong jeux bateau http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeu-loup-garou-14.html http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/sv-spielberg-290.html jeux cm1 jeux facebook http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-fortnite-790.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-chasse-536.html wm spiele 2018 deutschland jeux dragon francaise jeux keno wm spiele 2018 deutschland boite a jeux jeux chasse http://spiele.fasthookupme.info/gesellschaftsspiele-erwachsene-top-10-732.html

28.12.18, 02:58

Good channel http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-wii-286.html kostenlosspielen net telecharger jeux jeux gratuit solitaire jeux hopital http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/260.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-tetris-359.html http://mi-shopping.com/kostenlos-spielen.de-626.html jeux survie hvw spielbetrieb http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/264.html http://spiele.fasthookupme.info/www.king.com-kostenlos-spielen-832.html winterspiele http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-pizza-398.html champions league spielplan http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/telecharger-jeu-582.html http://mi-shopping.com/lernspiele-882.html spiele kostenlos online spielen http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/olympische-winterspiele-2018-zeitplan-424.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/grand-jeu-67.html

28.12.18, 01:06

best viagra online http://canadlan-drugs.com

28.12.18, 01:00

Interestingly Well said cluedo jeu backgammon spielen dm gewinnspiele http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/kostenlos-spielen-891.html jeux bulles http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-gratuits-objets-caches-131.html jouer tarot http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/621.html computer bild spiele http://mi-shopping.com/ps3-spiele-997.html http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/652.html www spiele de http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/432.html jeux billard jeux switch nerf spiele 3000 spiele kostenlos bubenheimer spieleland jeux chevaux

27.12.18, 10:58

Thanks for files Thanks http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/joueur-foot-794.html spielplatz jeux caca spiele spielen http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/285.html gang beasts jeu gratuit jeux tetris coole spiele jeux requin spielen de http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/574.html http://mi-shopping.com/poker-spielen-918.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-jeux-140.html http://spiele.fasthookupme.info/deutschland-spiel-754.html http://mi-shopping.com/schalke-spielplan-914.html http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/317.html jeu tarot gratuit contre ordinateur http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeu-pokemon-277.html

27.12.18, 09:35

Excellent product kika spiele http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-calcul-435.html http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/370.html http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/neue-spiele-570.html http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/354.html momio spiel mahjong spielen jeux orange mahjongg classic kostenlos spielen jeux eau http://mi-shopping.com/tom-und-jerry-spiele-567.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-strategie-909.html brettspiel angebote jeux gratuit a telecharger http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/wm-spiele-2018-639.html http://spiele.fasthookupme.info/windspiel-943.html wer spielt heute shooter spiele jeux hopital

27.12.18, 08:24

Nice video,thanks http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/1163.html http://mi-shopping.com/spider-solitaire-jetzt-spielen-591.html jeux interdits jeu carte solitaire http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/473.html http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/kammerspiele-149.html jeux ninja http://spiele.fasthookupme.info/royal-games-kostenlos-spielen-925.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/solitaire-jeu-gratuit-235.html jeux chevalier jeu ligne jeu gratuit a telecharger http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/1000.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-jeux-fr-651.html kartenspiele seterra erdkunde spiele http://mi-shopping.com/wortspiele-169.html http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/1118.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jurassic-world-jeu-110.html

27.12.18, 07:18

You have a good taste Hi,how are you? Well said minecraft online spielen http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/759.html jeux empire zylom spiele http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/776.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeu-go-589.html http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/529.html http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/dvd-abspielen-windows-10-22.html schauspieler jeux gratuit.fr snake jeux grand jeu http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/929.html http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/505.html http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/455.html heimspiel online jeux velo jeux gratuits bubble shooter http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/spiele-1001-31.html jeux wii u

27.12.18, 06:06

Wow,excellent Hi http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/spielautomaten-gratis-spielen-ohne-anmeldung-537.html fc bayern spielplan http://spiele.fasthookupme.info/sat-spiele-kostenlos-408.html http://mi-shopping.com/horror-spiele-300.html http://mi-shopping.com/olympische-spiele-2018-689.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-animaux-596.html http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/870.html http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/157.html bruder spielzeug http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-cuisine-gratuit-684.html spiele ohne anmeldung spielegrotte jeu tarot ligne gratuit http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/414.html http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/browserspiele-850.html http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/663.html http://mi-shopping.com/rtl-spiele-kostenlos-ohne-anmeldung-155.html jeux cartes gratuits freecell http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-gratuits-mahjong-connect-832.html http://mi-shopping.com/deutschland-spiel-43.html

27.12.18, 05:01

Good channel Very convenient jeux .io http://mi-shopping.com/shooter-spiele-630.html spiele meine musik spielzeug spielemesse essen 2018 jeux moto cross gratuit jeux alphas diamond party kostenlos spielen http://mi-shopping.com/kartenspiele-817.html http://spiele.fasthookupme.info/spieltheorie-599.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-bmx-775.html jeux xbox one http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/2.-bundesliga-spielplan-475.html polizei spiele http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/122.html http://mi-shopping.com/spieleaffe-422.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/aire-jeux-67.html http://mi-shopping.com/bubble-shooter-kostenlos-spielen-286.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-pou-609.html http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/694.html

27.12.18, 04:03

Wow,nice photos Thank you Thanks for files jeu amour hasard http://spiele.fasthookupme.info/feuerwehr-spiele-43.html bundesjugendspiele punktetabelle kostenlos mahjong spielen jeux ninjago sims 4 kostenlos spielen http://spiele.fasthookupme.info/bildspielt-886.html http://spiele.fasthookupme.info/ps3-spiele-330.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-cheval-637.html http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/574.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/snake-jeu-805.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeu-gratuit-a-telecharger-642.html trinkspiele http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-info-fille-506.html jeux course http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/440.html jeu carte solitaire http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/173.html http://mi-shopping.com/zylom-spiele-438.html

27.12.18, 03:01

Good files,thanks Nice video,thanks Good luck http://spiele.fasthookupme.info/gewinnspiel-236.html spielplan spielplus bfv http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/342.html jeux x http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-dame-317.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-olympiques-244.html casino spiele download spiele http://spiele.fasthookupme.info/spiele-online-419.html http://spiele.fasthookupme.info/brettspiel-932.html jeux empire http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/polizei-spiele-551.html spielplan bundesliga 2016 17 jeu mahjong http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/632.html solitaire jeux http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/slither.io-jeux-645.html

27.12.18, 02:01

Nice music Great interview http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/702.html jeux roblox jeu solitaire gratuit gralon browserspiele vin jeu http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/1071.html www spielen de kostenlos http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/791.html jeux gumball jeu poker http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/google-play-jeux-125.html shooter spiele relegationsspiele http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/olympische-winterspiele-2018-eishockey-370.html jeux pc torrent http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/lernspiele-622.html wimmelspiele doktorspiele

27.12.18, 01:01

I like your videos http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/147.html jeux escape http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-minecraft-gratuit-790.html jeux fille gratuit jeu .io http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/302.html jeux decoration jeu foot http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-ps4-192.html jeu solitaire gratuit jeux pistolet kartenspiel http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-animaux-542.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jeux-cuisine-gratuit-fille-168.html spiel spiele 10x10 kostenlos online spielen http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/258.html http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/jo-hiver-887.html http://spiele.fasthookupme.info/aufbauspiele-373.html jeux carte

26.12.18, 17:57

Interestingly Good channel Thanks for files http://jeuxenligne.quickhookupme.info/minecraft-jeux-197.html microsoft spiele http://mi-shopping.com/schalke-spielplan-914.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/google-jeux-gratuits-588.html snake spiel avenue jeux jeux disney channel http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/388.html http://spiele.fasthookupme.info/nintendo-3ds-spiele-6.html jeux evasion monster high spiele http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/204.html http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/436.html jeu chasse jeu oie rollenspiele http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/31.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeux-ce1-166.html brettspiel angebote

26.12.18, 16:33

Interesting idea Great product Excellent cms http://mi-shopping.com/bfv-spielplus-175.html http://mi-shopping.com/spiel-77-quoten-998.html jeux noel ballerspiele http://bestenspieleonline.besthookupwebsite.info/934.html http://lesmeilleursjeux.newhookupsite.biz/320.html http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/443.html jeux gratuit fr http://coole-online-spiele.hookupmenow.biz/ps3-spiele-724.html jeux skate http://mi-shopping.com/kizi-spiele-683.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/serment-jeu-paume-981.html http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/895.html http://nouveaux-jeux-en-ligne.morehookup.biz/991.html kammerspiele http://meilleursjeuxmobiles.new-hookup.info/slither-io-jeux-265.html jeux avion http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeu-papillon-471.html http://mi-shopping.com/panzer-spiele-834.html http://jeuxenligne.quickhookupme.info/jeu-demineur-483.html

26.12.18, 15:06

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz